HAPPY BIRTHDAY THÁNG 8/2023

Ngày 28/08/2023 vừa qua phía công đoàn Gzone Media đã tổ chức hoạt động thường niên tháng của công ty.

07/09/2023
HAPPY BIRTHDAY THÁNG 07/2023

Ngày 28/07/2023 vừa qua phía công đoàn Gzone Media đã tổ chức hoạt động thường niên tháng của công ty.

10/08/2023
HAPPY BIRTHDAY THÁNG 06/2023

Ngày 28/06/2023 vừa qua phía công đoàn Gzone Media đã tổ chức hoạt động thường niên tháng của công ty.

21/07/2023
HAPPY BIRTHDAY THÁNG 05/2023

Ngày 28/05/2023 vừa qua phía công đoàn Gzone Media đã tổ chức hoạt động thường niên tháng của công ty.

21/07/2023
Teambuiding 2023

Teambuiding2023

11/07/2023
Gzone Media trong ngày 20/10 cùng chị em

Hòa chung không khí cả nước mừng ngày 20.10 - Ngày Phụ nữ Việt Nam, Gzone Media cũng có một bữa tiệc thân mật, ấm cúng để chúc mừng.

28/10/2022
Xem thêm