Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG PLATFORM

Địa điểm làm việc 10.000.000 – 20.000.000

Mức thu nhập: 1

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

Địa điểm làm việc 1

Mức thu nhập: 1

NHÂN VIÊN CSKH & CSKH VIP

Địa điểm làm việc 10000000

Mức thu nhập: 1

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CONTENT

Địa điểm làm việc 1

Mức thu nhập: 1

CONTACT POINT

Địa điểm làm việc 10.000.000 – 20.000.000

Mức thu nhập: 1

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (BIZ)

Địa điểm làm việc tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 12.000.000 – 20.000.000

Xem thêm