Tuyển dụng

Tuyển dụng Sale Agency

Địa điểm làm việc Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000

TUYỂN DỤNG CONTENT PLAN

Địa điểm làm việc Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 8.000.000- 12.000.000 đ/tháng.

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 10.000.000 - 20.000.000 đ/tháng.

Xem thêm