Tuyển dụng

VẬN HÀNH INGAME

Địa điểm làm việc Tầng 3, tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000

Lead Developer hoặc Architect

Địa điểm làm việc Tầng 3, tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 25.000.000 - 30.000.000

TUYỂN DIGITAL MARKETING

Địa điểm làm việc Tầng 3, tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mức thu nhập: 10.000.000-20.000.000

Chăm sóc khách hàng truyền thống

Địa điểm làm việc Tầng 3, tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mức thu nhập: 7.000.000 - 10.000.000

BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE

Địa điểm làm việc Tầng 3, tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mức thu nhập: 10.000.000- 15.000.000 đ/tháng.

Tuyển dụng Sale Agency

Địa điểm làm việc Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000

Xem thêm