Tuyển dụng

Chăm sóc khách hàng truyền thống

Địa điểm làm việc Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 7.000.000 - 10.000.000

VẬN HÀNH INGAME

Địa điểm làm việc Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000

Leader CSKH

Địa điểm làm việc Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000

TUYỂN DỤNG CONTACT POINT

Địa điểm làm việc Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000

TUYỂN DỤNG CONTENT PLAN

Địa điểm làm việc Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 10.000.000- 15.000.000 đ/tháng.

Xem thêm