Tuyển dụng

CONTACT POINT

Địa điểm làm việc 10.000.000 – 20.000.000

Mức thu nhập: 1

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (BIZ)

Địa điểm làm việc tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 12.000.000 – 20.000.000

NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ( RND)

Địa điểm làm việc tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 10.000.000-20.000.000

Vận hành Ingame

Địa điểm làm việc 15 Phố Tố Hữu, Trung Van, Từ Liêm, Hanoi

Mức thu nhập: 7tr- 10tr

NHÂN VIÊN FRESHER PHP

Địa điểm làm việc 15 Phố Tố Hữu, Trung Van, Từ Liêm, Hanoi

Mức thu nhập: Thỏa thuận

CỘNG TÁC VIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG

Địa điểm làm việc Tầng 3, tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 3.000.000 – 5.000.000 đ/tháng.

Xem thêm