Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG CONTENT PLAN

Địa điểm làm việc Tòa HH2 Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 10.000.000- 15.000.000 đ/tháng.

CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 10.000.000- 15.000.000 đ/tháng.

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VIP

Địa điểm làm việc Tầng 3, tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức thu nhập: 8.000.0000-20.000.000

VẬN HÀNH INGAME

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 18.000.000- 15.000.000 đ/tháng.

DESIGNER

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 8.000.000- 15.000.000

Xem thêm