Tuyển dụng

CONTENT CSKH ( Part Time )

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 3000000-4000000

Backend Developer (Java/ PHP)

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 15.000.000- 30.000.000/tháng.

VẬN HÀNH PM

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 10.000.000- 15.000.000 đ/tháng.

KẾ TOÁN NỘI BỘ

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 7.000.000 – 8.000.000 đ/tháng.

VẬN HÀNH CONTENT CSKH

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 5.000.000 – 10.000.000 đ/tháng.

VẬN HÀNH CONTENT PLANS

Địa điểm làm việc 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm , TP. Hà Nội

Mức thu nhập: 5.000.000 – 10.000.000 đ/tháng.

Xem thêm